0

Goldnandhu.....

1


Goa Song

0

My Fav Song..

0
Jai Bio Data

1
Name: Jai Sampath
Star Name: Jai
Mother Tongue: Tamil
Address: #42, Muthuramalingam Street, Rajaji Colony, G-2, Om Lakshmi Apts, Virugambakkam.
Chennai., 4
Date of Birth: 1985-4-6
Eye Color: Black
Hair Color: Black
Debut Movie: Bagavathi

0